Privacy Verklaring – Video Essentie

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Video Essentie gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierover vindt u meer informatie in onze Privacy Verklaring:

Privacy Verklaring Video Essentie
Video Essentie neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Video Essentie  heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Video Essentie bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Video Essentie
Video Essentie kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van Video Essentie bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Video Essentie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Video Essentie gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over het komen tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en, op termijn, eventuele levering van producten).

Indien je je daarvoor hebt aangemeld, voegt Video Essentie de door jouw opgegeven naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Video Essentie. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van Video Essentie en aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je gegevens worden daarna niet meer gebruikt. Ze blijven als ‘afgemeld’ in het emailbestand (via Active Campaign aangelegd) aanwezig. Indien je dit wilt, kun je aangeven je gegevens volledig te verwijderen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de algemene voorwaarden van Video Essentie van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan Video Essentie worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden van Video Essentie zijn te allen tijde op te vragen op info@videoessentie.nl

Delen met derden
Video Essentie verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Video Essentie maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Video Essentie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Video Essentie jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@videoessentie.nl Video Essentie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Video Essentie zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op ActiveCampaign, onze CRM-tool.

www.videoessentie.nl is een website van Video Essentie.

Video Essentie is als volgt te bereiken:

Adres: Zaagmolenstraat 28hs, 1052HE Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34194748

E-mailadres: info@videoessentie.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Video Essentie , verzoekt Video Essentie je om zo snel mogelijk contact met Video Essentie  op te nemen via info@videoessentie.nl. Video Essentie zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

Wijzigingen
Video Essentie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.